Stick mounten zonder root te zijn

Stick mounten zonder root


hoe usb stick mounten en umounten zonder root te zijn en met rwx rechten ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(hernoem iedere ulefr01 naar je eigen gebruikersnaam!)

label stick


 • gebruik het 'fatlabel' commando om een volumenaam of label toe te kennen dit als je een vfat bestandensysteem gebruikt op je usb-stick
 • gebruik het commando 'tune2fs' voor een ext2,3,4
  • om een volumenaam stick32GB te maken op je usb_stick doe je met het commando :
   • sudo tune2fs -L stick32GB je_device
    • (gebruik hier het juiste device !)


maak het filesysteem op je stick clean


 • mogelijk na het mounten zie dmesg messages : Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
 • gebruik de file system consistency check commando fsck :
  • doe een umount voordat je het commando fsck uitvoer ! (gebruik het juiste device !)
  • fsck je_device

rechten zetten op mappen en bestanden van je stick


 • steek stick in usb poort en umount stick
  • sudo chown ulefr01:ulefr01 /media/ulefr01/ -RMount stick


 • stick in usb poort en mounten (mogelijk automatisch)
  • check rechten van bestaande bestanden en mappen op je stick
   • ls * -la
  • herzet root of andere rechten

Maak map voor ieder stickaanpassen /etc/fstab

voeg een lijn toe voor iedere stick
 • voorbeelden
  • LABEL=mmcblk16G /media/ulefr01/mmcblk16G ext4 user,exec,defaults,noatime,acl,noauto 0 0
  • LABEL=stick32GB /media/ulefr01/stick32GB ext4 user,exec,defaults,noatime,acl,noauto 0 0
  • LABEL=stick16gb /media/ulefr01/stick16gb vfat user,defaults,noauto 0 0


Check het volgende

het volgende moet nu mogelijk zijn :
 • mount en umount zonder root te zijn
  • noot : je kunt de umount niet doen als de mount gedaan is door root ! Indien dat het geval is dan moet je eerst de umount met root ; daarna de mount als gebruiker dan pas kan je ook de umount doen .


 • zet een nieuw bestand op je stick zonder root te zijn
 • zet een nieuw map op je stick zonder root te zijn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten