lvm

LVM = Logical Volume Manager


Een partitie van het type = "Linux LVM" kan gebruikt worden voor logische volumen maar ook als "snapshot" !
Een snapshot kan een exact kopie zijn van een logische volume dat bevrozen is op een bepaald ogenblik : dit maakt het mogelijk om consistente backups te maken van logische volumen
terwijl de logische volumen in gebruik zijn !

installeer


 • sudo apt-get install lvm2


Creëer een fysisch volume • pvcreate partitie
  • voorbeeld :
   • partitie moet van het type = "Linux LVM" zijn !
   • pvcreate /dev/sda5

creëer een fysisch volume groep


 • vgcreate vg_storage partitie
  • voorbeeld
   • vgcreate mijnvg /dev/sda5

voeg een logische volume toe in een volume groep


 • lvcreate -L grootte M/G -n logische_volume_naam volume_groep
  • voorbeeld :
   • lvcreate -L 30G -n mijnhome mijnvg


activeer een volume groep


 • vgchange -a y naam_volume_groep
  • voorbeeld :
   • vgchange -a y mijnvg

Mijn fysische en logische volumen


 • fysische volume
 • fysische volume groep
 • logische volumen
  • lvcreate -L 1G -n boot mydell
  • lvcreate -L 100G -n data mydell
  • lvcreate -L 50G -n home mydell
  • lvcreate -L 50G -n root mydell
  • lvcreate -L 1G swap mydell

Logische volume vergroten/verkleinen • mijn home logische volume vergroten met 1 G
 • let op een logische volume verkleinen kan leiden tot gegevens verlies indien er te weinig plaats is .... !
  • lvreduce -L -1G /dev/mapper/mydell-home

toon fysische volume


 • sudo pvs
  • worden getoond : PV fysische volume , VG volume groep , Fmt formaat (normaal = lvm2) , Attr attribuut, Psize groote PV, PFree vtije plaats
   • PV VG Fmt Attr PSize PFree
/dev/sda6 mydell lvm2 a-- 920,68g 500,63g

toon volume groep


 • sudo vgs
  • VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree
  • mydell 1 6 0 wz--n- 920,68g 500,63g

toon logische volume(n)


 • sudo lvs
  • LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
  • boot mydell -wi-ao---- 952,00m
  • data mydell -wi-ao---- 100,00g
  • home mydell -wi-ao---- 93,13g
  • mintroot mydell -wi-a----- 101,00g
  • root mydell -wi-ao---- 94,06g
  • swap mydell -wi-ao---- 30,93g


doe een logische volume weg • een logische volume wegdoen kan enkel maar als de fysische volume niet actief is
  • dit kan met het vgchange commando
   • vgchange -a n mydell
 • lvremove /dev/mijn_volumegroup/naam_logische-volume

doe een fysische volume wegGeen opmerkingen:

Een reactie posten