Python GUI applicatie doe wijzigingen met tune2fs.

Python GUI-applicatie tune2fs commando

Created zaterdag 2 december 2017
geschreven met programmeertaal python met gebruik van Gtk+ 3
Root rechten zijn nodig !
Deze applicatie maak gebruik van het 'tune2fs' commando om gegevens zoals volume naam, UUID, .... op te halen van een bestandssysteem op je systeem.
Met deze applicatie kun je ook wijzigingen doen van deze gegevens van uw bestandssysteem.

beginscherm :


haal gegevens op uit tune2fs

Deze applicatie kan na selectie van een device (fysische, logische partitie, LVM-partitie, ...) gegevens ophalen van
een geselecteerde device
klik op

en selecteer een device :
/dev/mapper/mydell-mintrootdaarna indrukken van de knop =dan wordt er gegevens opgehaald van het geselecteerde device .

Je krijgt :
Sluiten

Druk op knop

om terug te keren naar beginscherm.
Het beginscherm wordt opgevuld met sommige opgehaalde gegevens

de gegevens in de blauwe omkadering zijn nu wijzigbaar !
de gegevens in de rode omkadering zijn niet wijzigbaar met deze tool !


Uitvoeren en doe wijzigingen


Nu kun je sommige gegevens wijzigen van het geselecteerde device :
de volume naam wijzig ik van "backups" naar "nieuwvolume"
de UUID wijzig ik naar random (selecteerbaar dmv driehoekje rechts)
de mount teller wijzig ik nu van 0 naar 5
de max mount teller wijzig ik van 200 naar 123
het fsck_interval wijzig ik van 3473280000 (seconden) naar 2m
als volgt :Uitvoeren en doe wijzigingen


Druk nu op de knop =Je krijgt :
druk op Sluiten
de wijzigingen zijn doorgevoerd !
Je kunt nu terug op de knopdrukken
om te zien of de wijzigingen wel degelijk uitgevoerd zijn.

umount

De "umount" dient om de device te onkoppelen, de "mount" knop om de device te koppelen.
Noot: wijzigingen met tune2fs kunnen in sommige gevallen niet gedaan zijn als het bestand niet onkoppeld is !!

mount

met de mount knop kun je het device terug aankoppelen

Afsluiten

Knop Afsluiten dient om de applicatie af te sluiten
in bijlage kun je de bron zien van deze python applicatie = mytune2fs.py

http://users.pandora.be/franz.ulenaers/mytune2fs.py
Veel succes

Geen opmerkingen:

Een reactie posten